Trang nhà
Các trang web đă làm
Liên lạc
Giới thiệu
Giải đáp thắc mắc
EnglishCall us
(714) 454 - 5049


Giới thiệu


 Cài đặt LOCAL AREA NETWORK (LAN )

LAN là một mạng riêng cho một hẵng. LAN sử dụng công nghệ TCP/IP. Một network điển h́nh bao gồm những máy computer kết nối với nhau. Mục đích chính của network là chia sẻ thông tin của công ty. 

Lợi ích của việc cài đặt Network :

  • Network giúp chia sẻ dữ liệu giữa các máy computer trong mạng, do vậy giúp nhân viên truy cập (access) những thông tin cần thiết cho công việc một cách dễ dàng.

  • Network cho phép dùng chung máy in trong mạng.

  • Network cho phép các máy lên Internet qua Intenet Connection Sharing 

  • VPN (Virtual Private Network) giúp những nhân viên đang làm việc ngoài hăng có thể truy nhập trực tiếp vào dữ liệu trong hăng thông qua Internet

  • LAN giúp tạo nên bức tường lửa (firewall) để ngăn chặn truy cập không hợp lệ từ ngoài mạng.
© copyright 2000-2012 - Pro Web Solutions (Sea Lion Design) - all rights reserved. Online Payment