Trang nhà
Các trang web đă làm
Liên lạc
Giới thiệu
Giải đáp thắc mắc
EnglishCall us
(714) 454 - 5049


Giới thiệu


CÁC DỊCH VỤ VỀ WEBSITE:

 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát triển website của quí vị trên Internet, cụ thể là:

 

1. Đăng kư domain name 

2. Xây dựng website:

     - viết nội dung,

     - thiết kế graphic,

     - lập tŕnh ứng dụng và cơ sở dữ liệu (đối với website động)

3. T́m chỗ chứa web site (web hosting)

4. Quảng cáo website sau khi đă hoàn thiện

 

 

 

1. Đăng kư domain name

Việc đăng kư tên domain name  (http://www.tencongty.com) giúp phân biệt website của công ty Quí vị với các website khác và làm cho khách hàng dễ ghi nhớ địa chỉ website này.


Domain name trên Internet cũng giống như tên doanh nghiệp Quí vị trên thị trường. Chỉ cần Quí vị chậm trễ trong việc đăng kư cho ḿnh một tên miền riêng rất có thể đă có ai đó đă đăng kư trước Quí vị. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng kư tên miền trên Internet, chỉ một ngày ngay sau khi nhận được yêu cầu của Quí vị, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục để Quí vị có được một tên miền theo đúng ư ḿnh.

2.Thiết kế Web site

Thông thường, một website gồm các phần sau:
- Giới thiệu chung về công ty của Quí vị (quá tŕnh thành lập, phát triển, …)
- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty Quí vị. 
- Các mẫu tương tác (Interactive Form) như Online Order Form để khách hàng có thể đặt mua dịch vụ và sản phẩm của Quí vị trực tiếp qua Internet, hoặc Feedback Form ( thu thập ư kiến phản hồi của người thăm web).

Quí vị (có thể cùng với chúng tôi) xây dựng và phát triển ư tưởng về website cho công ty của Quí vị, chuẩn bị các thông tin dưới dạng văn bản, h́nh ảnh, âm thành hoặc video cần thiết để xây dựng được h́nh ảnh tốt cho công ty Quí vị (Corporate Identity).

Theo ư tưởng thiết kế của Quí vị, chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế các trang web.Chúng tôi đảm nhận việc thiết kế, tư vấn nội dung, đồ họa web. Quí vị có thể tham khảo những Website đă được chúng tôi  thiết kế.

+ Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các giải pháp và phần mềm ứng dụng mới, giúp các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng những kỹ thuật thích hợp nhất để làm việc và cộng tác hiệu quả, tiết kiệm trên Internet. Đặc biệt khi Quí vị sử dụng các chương tŕnh ứng dụng trên website (web-based applications),  Quí vị có thể quản lư dữ liệu hiệu quả, cập nhật các thông tin mới, sản phẩm mới dễ dàng, tạo ra khả năng trao đổi trực tuyến với khách hàng và các nhà cung cấp. Với các doanh nghiệp có chủng loại sản phẩm phong phú, các mặt hàng đa dạng, hoặc các doanh nghiệp phải thường xuyên thay đổi các thông tin trên trang web như các doanh nghiệp trong ngành du lịch, cung cấp tin tức, vận chuyển...th́ sử dụng cơ sở dữ liệu là cách thức hiệu quả và thuận tiện nhất.

3. T́m chỗ chứa web site (web hosting)

Sau khi thiết kế hoàn tất, các trang web của Quí vị sẽ được đặt trên server do Quí vị chọn hoặc trên server chúng tôi để website của Quí vị có thể truy cập được từ bất cứ nơi nào trên toàn thế giới với một chiếc máy tính nối mạng. 

4. Quảng bá website của quí vị qua internet

Sau đây là một số cách quảng cáo làm tăng lượg truy cập web site:

- Submit to search engines
-
Link exchange:  Thiết lập những đường link tới các website phù hợp, chẳng hạn những website hướng cùng một đối tượng khách truy cập và không phải là đối thủ cạnh tranh của Quí vị (banner exchange),
- Mass mailing:
Gửi thư cho khách hàng của ḿnh thông báo về website mới, cho phép họ click chuột vào site của ḿnh ngay lập tức,
- Off-line marketing: Gửi những thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về website và địa chỉ website.
In địa chỉ website và email trên các loại giấy tờ, văn pḥng phẩm của công ty Quí vị,
- Newsletters/Forum
© copyright 2000-2012 - Pro Web Solutions (Sea Lion Design) - all rights reserved. Online Payment